THR Remote

THR Remote- აპლიკაციის მეშვეობით, THR-II–ის მომხმარებელს შეუძლია უკაბელო კავშირის მეშვეობით მართოს გიტარის ტემბრები და სხვა მრავალი პარამეტრი.

გადმოტვირთეთ აპლიკაცია თქვენს მობილურზე და თქვენ შეძლებთ უფრო მარტივად მართოთ სხვადასხვა ეფექტები

პარტნიორები