1300 d

HS8

სტუდიური მონიტორი HS8, რვა ინჩიანი კონუსური ვუფერითა და ერთინჩიანი ხმის გადამცემით

910 d

HS5I

2-ზოლიანი ბას-რეფლექსური სტუდიური მონიტორი 5" კონუსური ვუფერითა და 1"  ხმის რეპროდუქტორით

1100 d

HS7I

ორ-ზოლიანი აქტიური სტუდიური მონიტორი , 6,5" ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით

1850 d

HS8 S

8" სტუდიური საბვუფერი

2000 d

Yamaha HS5 და Steinberg UR12 კომპლექტი

იდეალური კომპლექტაცია ხარისხიანი მუსიკის მოყვარულთათვის

3200 d

Yamaha HS8 და Steinberg UR22C PACK კომპლექტი

იდეალური არჩევანი ხარისხიანი მუსიკის მოყვარულთათვის

პარტნიორები